Gespecialiseerd in maritieme dienstverlening

DUTCH MARINE SERVICE

Een onderneming van Mark van Helden en gespecialiseerd in de maritieme dienstverlening, natte aannemerij en verhuur van werkschepen en werkboten.
Dutch Marine Service staat 24/7 voor u klaar met haar service te water.

Berging

Waterbouw

Sleepdiensten

onze werkboten

Delta Furie Valk Vos Zeevalk

Onze werkboten zijn breed inzetbaar bij diverse werkzaamheden.

Graag presenteren wij u een overzicht van onlangs door ons uitgevoerde projecten.

Dutch Marine service

een greep uit onze 

werkzaamheden

Aannemerij en waterbouw

Duw-sleepboot Ventura voor het op locatie brengen en houden van diverse pontons, duwbakken en ander drijvend materiaal. Werkboot Valk of Vos voor vele bij waterbouw voorkomende werkzaamheden zoals kraanwerk, laswerkzaamheden, constructie/montagewerkzaamheden.

Houtwerk

Nieuwbouw of vervangen van hout of kunststof remmingswerk of geleidewerk.

Palen zetten

Werkboot Vos kan met behulp van een trilblok buispalen plaatsen ten behoeve van bijvoorbeeld een nieuw te plaatsen steiger.

Onderhoud sluizen en bruggen

Met werkboot Valk of Vos kunnen we onder andere de volgende werkzaamheden uitvoeren: slib zuigen, beton reinigen dmv hoge druk, beton- en hout reparaties, conserveren, inspecties (boven en onder water).

Calamiteitendiensten

Onze werkboten zijn uitgerust met uiteenlopende materialen zoals generatoren, pompen, gereedschappen en dergelijke die nodig kunnen zijn bij calamiteiten op het water zoals averij en schipbreuk, technische storingen en lekkage.

Drijfhout ruimen

Met de kraan met knijpbak op werkboot Vos kunnen wij drijfhout en andere grote objecten uit het water verwijderen.

duwbootkrib-opijnen

Verkeersbegeleiding

Verkeersbegeleiding en ondersteuning bij o.a. evenementen, waterbouwlocaties en zoekacties. Werkboot Delta is extreem manoeuvreerbaar dankzij een Hamilton jet aandrijving en is snelvarend door de 225pk motor. Werkboot Vos kan door middel van spudpalen stil op locatie liggen en eventueel voorzien worden van vaarwegbewijzering en extra verlichting.

Pechhulp

In geval van pech met een pleziervaartuig kunnen we in een straal van 35km rondom Woudrichem (Maas, Waal of Boven Merwede) met werkboot Delta of Donald snel ter plaatse komen om u veilig naar de dichtstbijzijnde haven te brengen. Van daaruit kunnen we bekijken en adviseren wat er nodig is om u snel weer vaarklaar te maken.

Vervoer over water

Met duw-sleepboot Ventura kunnen we drijvende objecten zoals woonarken, zandzuigers en jachten, eventueel in combinatie met werkboot Delta en/of Donald als achterboot, veilig over water transporteren.

Al onze schepen zijn gecertificeerd en voldoen volledig aan de huidige regelgeving.

Dutch Marine Service

Overige Diensten

Die wij leveren

Aankoopkeuring
aankoop-keuring
Wanneer u de aankoop van een drijvend object overweegt kunnen wij deze voor u keuren (eventueel met schriftelijke rapportage) 
waarna u een weloverwogen keuze kunt maken om wel of niet tot aankoop over te gaan.
Diktemeting

Wij verrichten ultrasone diktemetingen van de scheepshuid van alle drijvende stalen objecten.

Onderhoud

Wij verrichten zowel het onderhoud als (nood)reparaties voor zowel beroepsvaart als pleziervaart.

* Waterbouw: betonreparaties, constructiewerk, reparaties damwandschades, remmingswerkonderhoud hout & staal
* Palen zetten mbv trilblok
* Hijswerkzaamheden
* Bergingswerkzaamheden
* Transport over water
* Transport-, verkeers- en evenementenbegeleiding,
* Peilwerkzaamheden

* Assistentiewerkzaamheden
* IJzerwerk/branden (laswerk tot 500amp)
* Duikwerkzaamheden
* Slib zuigen met baggerpomp
* Onderhoud en (nood) reparaties
* Crewtender
* Zoekacties
* Verhuur trilblokken

Contact met ons

Locatie
Schapendam 21 4285 XA. Woudrichem
Contact

Telefoon : + 31 6 298 144 55

werktijden

24/7